Taekwon-Do

Taekwon-Do is een vorm van ongewapend gevecht. Letterlijk vertaald betekent “Tae” voet, “kwon” hand of vuist en “Do” de manier of de weg. Taekwon-Do is dus het gebruik van de hand en de voet, met als doel zelfverdediging 
 

Voor de serieuze Taekwon-Doka is het niet alleen het gebruik van de hand en de voet, maar een manier van denken, een manier van zelfdiscipline en ontwikkeling van zelfvertrouwen. In deze tijd met al haar geweld en intimidatie biedt Taekwon-Do de zwakkere een prachtig effectief wapen om zichzelf te verdedigen.


Door training ontwikkelt een leerling zelfvertrouwen,discipline, lichamelijke gezondheid, coördinatie en zelfverdediging. Taekwon-Do wordt gezien als een kunst van zelfverdediging, die gebruikt kan worden voor gerechtigheid en het verdedigen van de zwakkere. Het is een kunst die niet alleen is weggelegd voor de sterken onder ons, maar juist ook voor de zwakkeren, jong of oud, man of vrouw, groot of klein


Doelstellingen van het Taekwon-Do
Hoffelijkheid: Beleefd zijn tegen elkaar, eerlijk zijn, respect tonen voor de leraar en voor mensen die ouder zijn dan jezelf.
Integriteit. In het Taekwon-Do zijn eerlijkheid en oprechtheid heel belangrijk.
Doorzettingsvermogen.
Zelfbeheersing. Dit is heel belangrijk bij Taekwon-Do, zowel binnen als buiten de dojang .
Enorme geestkracht. Een oprechte Taekwon-Do student moet zich inzetten voor vrede en rechtvaardigheid en zich niet laten afschrikken.
Concentratie. Het begrip Jip-Joong wat geconcentreerde kracht betekent verwoordt dit. Het wijst op de concentratie van die spieren, voor de beweging naar het doel, in een korte tijd. Hierbij bewegen de heup en buik eerder dan de ledematen. De beweging is 'lateraal' (zijwaarts) en verticaal. De concentratie van die spieren voor ontspannen en inspannen. Deze behelst tegenkracht, concentratie, balans, beheersing van de ademhaling, massa en snelheid