Home

Choi Hong Hi (Founder of Taekwon-do). 

De oorsprong van Taekwon-do ligt in het eeuwen geleden ontstane Taekyon, het Japanse Karate en het Chineese Kung Fu. Taekyon was tot 1955 de Nationale sport van Korea. Het was een zelfverdedigings sport welke gebaseerd was op het gebruik van voettechnieken. De oorsprong van Taekyon lag in het oude India waar deze vorm van zelfverdediging vooral werd beoefend door de monniken. Een groot voorbeeld was de monnik Daruma Taiski, die de taak had het Boedhisme in China te verspreiden. Hij bekwaamde zich in het Taekyon en Kung Fu en verkondigde de Boedhistische boodschap. Mede door zijn geoefendheid in Taekyon slaagde hij in zijn missie.

Hierna volgden vele monniken zijn voorbeeld en zwermden zich uit over Azié. Rond 400 jaar na Chr bereikten zij de Noordelijke Koreaanse Provincie's. In deze tijd voelde de Koreaanse adel zich gedwongen een leger samen te stellen van élite strijders. Hiervoor deden ze een
beroep op de Boedistische monniken, om de élite strijders te onderrichten in het Taekyon. Het Elite korps beliep de weg van de bloeiende mannelijkheid, oftewel het Hwarang-do, en bestond uit sterke jonge mannen. Zij werden gekozen op persoonlijkheid, Integriteit en moesten in bepaalde vaardigheden uitblinken, zoals ; boogschieten, paardrijden en jagen. Het vechten. marcheren en trainen gebeurde met de grootst mogelijke inzet. Door de monniken werden deze strijders onderricht in de eenheid van Yin en Yong, wat betekent ; de harmonie tussen lichaam en geest. Uiteindelijk kon dit ijzersterke leger het opnemen tegen iedere macht, en het duurde dan ook niet lang of het Hwarang-do werd legendarisch. Niet alleen op het strijdveld, maar ook in de levenswijze. Deze groep was goed te vergelijken met de Samoerai uit Japan. De morele code bevatte waarden als ; Loyaliteit aan de keizer / Toewijding aan je ouders / Onderlinge trouw en vriendschap / Moed en absolute gehoorzaamheid / en het verbod op lichtzinnig doden.


Deze code kwam bij de samoerai ook voor en werd streng opgevolgd. Vaak moesten ze bij overtreding van deze code het met de dood bekopen. Eeuwen lang was het Taekyon de basisleer voor zowel leger als de bevolking, maar door de Japanse overheersing (1909) ging de oorspronkelijke vorm van het Taekyon steeds meer verloren. De japanners probeerde dekoreaanse mentaliteit en identiteit te breken door in het hele land het Taekyon te verbieden.In sommige afgelegen gebieden waren enkele fanatieke monniken welke het Taekyon toch bleven beoefenen. Vele koreanen verlieten hun land om in andere landen, zoals Japan en China, een nieuw leven op te bouwen. Aan deze emigratie is het te danken dat het traditionele Taekyon, invloeden onderging van andere verdedigings en vechtkunsten. Toen in 1945 Korea werd bevrijd, kwam er een eind aan 35 jaar Japanse bezetting. Vele koreanen keerde terug naar hun vaderland en brachten zode verfijnde en verbeterde versie van andere zelfverdedigings technieken in het Taekyon. De grondlegger en mede oprichter van het hedendaagse Taekwon-do en stijl bepaler van het Oh Do Kwan stijl (= de school van mijn methode), is Choi Hong Hi. Choi Hong Hi werd geboren tijdens de Japanse bezetting in 1918 en was lichamelijk een zwak kind.


Op 11 jarige leeftijd werd hij van school gestuurd door de Japanners, omdat hij één van de leiders was van een jeugdige vrijheidsbeweging. Hij werd naar een vriend van zijn vader gestuurd. Zo kwam hij onder de hoede van de boedistische monnik Ok Nam Ham II Dong en werd door hem onderwezen in het schoonschrijven en het Taekyon. Op latere leeftijd werd hij gedwongen in dienst te gaan voor het Japanse leger. Tegen het einde van de tweede wereldoorlog kreeg hij een gevangenis straf van 7 jaar wegens ondermijning van het Japanse gezag. Gelukkig werd kort daarop de oorlog beéindigd, en Korea en Choi Hong Hi waren vrij. Hierna ging Choi Hong Hi in het koreaanse leger en had hierbij de taak om de mensen op te leiden in de kunst van het ongewapend vechten (Choi behaalde in dit leger de rang van Generaal).


In 1988 werd Taekwon-do voor het eerst op de Olympische Spelen in Seoul geintroduceerd als demonstratie sport. Vanaf dit moment gaat Taekwon-do een grote toekomst tegemoet, ook in Nederland, ondanks dat er verschillende bonden / stromingen zijn. Op open wedstrijden merken we steeds vaker dat er een goede samenwerking is en veel wederzijds respect. Het enige wat we uiteindelijk allemaal willen is toch Taekwon-do trainen ??? Taekwon-do heeft dus niets met de politiek te maken. Sporten verbroederd en Taekwon-do werkt daar perfect aan mee, het brengt de mensen bij elkaar.

.